חוגים למחוננים ולמוכשרים


חוגים למחוננים ולתלמידים מוכשרים

חוגים ייחודים לתלמידים מחוננים ותלמידים מוכשרים המתרכזים בפיתוח חשיבה אנליטית לוגית. החוגים משלבים נושאים מתחומים שונים ומגוונים ומכילים משימות מאתגרות. במהלך החוג ילמדו התלמידים לפתח אלגוריתמים לפתרון בעיות ואף ליישם חלק מהן באמצעות תוכניות מחשב.
הנושאים המרכזיים בחוג מתרכזים בלוגיקה, פתרון בעיות, בסיסים, שערים לוגים, סטטיסטיקה והסתברות, עצמים והורשה, מושג האינסוף, המרחב ותלת מימד. כמו כן החוגים עוסקים בפיתוח אסטרטגיה ושימוש בטקטיקה, סדר וכאוס, שיטות הצפנה וצורות פרקטליות.
החוג מיועד לתלמידים מחוננים ולתלמידים מתקדמים מאוד במתמטיקה.