חוג מבוא לתכנות לילדים


חוג מבוא לתכנות לילדים

חוגים לתלמידי כיתות ב'-ג' וברמה מתקדמת יותר לתלמידי כיתות ד' ו-ה'.
החוגים עוסקים בשפת התכנות לילדים "סקרטץ'" אשר מפתחת את החשיבה הלוגית של הילדים בגילאים אלו.