CAM01264.jpg

תלת מימד ואנימציה ממוחשבת

 

בחוג נלמד על יצירת עצמים בתלת מימד ואנימציה ממוחשבת. באמצעות התוכנה המקצועית בלנדר נלמד להכיר את העולם המופלא שבו יוצרים סרטי אנימציה.

 

להרשמה ולפרטים נוספים:

03-5472811

תכנות ופיתוח

משחקי מחשב

תלת מימד

ואנימציה ממוחשבת

חוג תכנות

++C

סדנת

טכנאי צעיר

חוגים למחוננים ולמוכשרים

אבטחת מידע והתגוננות מהאקרים

חוג מבוא

לתכנות לילדים