CAM01210.jpg

להרשמה ולפרטים נוספים:

03-5472811

חוג מבוא למדעי המחשב ושפת התכנות ++C

 

החוג מבוא למדעי המחשב ושפת התכנות ++C עוסק במבוא לתכנות (כללי) תוך שימוש בשפת התכנות ++C שהינה מהשפות המובילות בעולם. הדגש בחוג זה הינו על יסודות התכנות ועקרונות התכנות המבני והמוכוון עצמים.

 

במהלך החוג נלמדים הנושאים הבאים:

  • מבוא לתכנות ומבנה תוכניות בשפת ++C.

  • משתנים פעולות קלט/פלט

  • משפטי תנאי

  • לולאות

  • אקראיות

  • טיפול באפשרויות שונות

  • מערכים

  • תווים

  • מחרוזות

  • טכניקות בתכנות ופיתוח תוכניות מחשב

 

תוכנית הלימודים משלבת בתוכה תכנים נבחרים מתוכניות הלימודים של המסלולים האקדמאיים לתואר במדעי המחשב.
בחוג קובץ של מאות משימות מרתקות ומאתגרות, שפותחו במלאכת מחשב במהלך 25 השנים האחרונות. את החוג מלווים הספרים "מלאכת מחשב C++ 1" ו"מלאכת מחשב C++2".

 
 
 

תכנות ופיתוח

משחקי מחשב

תלת מימד

ואנימציה ממוחשבת

חוג תכנות

++C

סדנת

טכנאי צעיר

חוגים למחוננים ולמוכשרים

אבטחת מידע והתגוננות מהאקרים

חוג מבוא

לתכנות לילדים