CAM01304.jpg

חוג מבוא לתכנות לילדים

 

חוגים לתלמידי כיתות ב'-ג' וברמה מתקדמת יותר לתלמידי כיתות ד' ו-ה'.
החוגים עוסקים בשפת התכנות לילדים "סקרטץ'" אשר מפתחת את החשיבה הלוגית של הילדים בגילאים אלו.

 
 
 

להרשמה ולפרטים נוספים:

03-5472811

תכנות ופיתוח

משחקי מחשב

תלת מימד

ואנימציה ממוחשבת

חוג תכנות

++C

סדנת

טכנאי צעיר

חוגים למחוננים ולמוכשרים

אבטחת מידע והתגוננות מהאקרים

חוג מבוא

לתכנות לילדים